Om

ETT SKOTT, EN TRÄFF!

 

OBSERVATION

 

 

AVSTÅNDSBEDÖMNING

 

 

MASKERINGSTEKNIK

 

 

FÖRSVARSMAKTEN

Vi är inte en offeciell del av försvarsmakten med stöttar och värnar om både våra soldater och de värden som försvarsmakten

står för och är satt att skydda skyddar.

 

KONTAKTUPPGIFTER

SKARPSKYTTEGRUPPEN

+46 708 535251

info@skarpskyttegruppen.se

VÅRT ANSVAR

 

Skarpskyttegruppen är i dag inte en del av Försvarsutbildarna eller Försvarsmakten. Vi arbetar för närvarande med en plattform för att kunna bilda ett specialistförbund inom Försvarsutbildarna.

Vill du vara med och hjäpla till är du väkommen.