Skarpskyttegruppen.se

Solnedgång över ett av vårt avlånga lads skjutfält och soldaterna förbereder sig för en skymnings och mörker skjutning.

VÄLKOMMEN

till SKARPSKYTTEGRUPPEN

 

Sidan för dig som är aktiv eller föredetta aktiv som skarp eller prickskytt i Försvarsmakten.

 

Vi är öppna för all personal som tjänstgör inom Försvarsmaktens olika enheter från Hemvärnet till Jägarförband. Det som förenar oss är att vi samtliga har ett stort intresse för skytte och frilutsliv.

 

Är du aktiv i försvarsmaktens tjänst och vill vara med och möta andra som har liknade erfarenheter som du själv?

Vill du skaffa dig eller repetera kunskaper?

Då äv vi det självklara valet för dig.

Har du det som krävs?

Är du intresserad av att söka till försvarsmakten och kanske en tjänst som skarp eller prickskytt?

Vi kan berätta lite om vad som krävs för att klara de tuffa krav på kunskaper och fysik som krävs.

 

  • God matematiker.
  • Goda kunskaper i Orientering
  • Van vid friluftsliv.
  • God förståelse för fysikaliska lagar och naturlagarna.
  • Sinne för detaljer
  • Stort tålamod
  • God fysik och uthållighet.

Ett skott,

En träff.

 

Måttot, Ett skott en träff, lever fortfarande kvar inom skarp och prickskytte. Det är en viktig del och strävan efter att alltid kunna leverera vid rätt tid, rätt plats och mot rätt mål.

Vill du veta mer om skytte?

Maskering

 

Är du en aktiv jägare vet du säkert en hel del om maskering och hur man tar sig fram in naturen utan att störa djurlivet för mycket. Maskering och att förflytta sig utan att synas är en av de färdigheter en skarp eller prickskytt använder för att lyckas.

Vill du veta merom maskering?

Observation

 

Att ha ett tränat öga är inte var manns förmåga. Även om tekniska hjälpmedel har underlättat för den moderna soldate så innebär det inte att vikten av tränade skarp eller prickskyttar med förmågan att observera och identifiera har minskat.

Vill du veta mer om observatonsteknik?

FÖRSVARSMAKTEN

Vi är inte en offeciell del av försvarsmakten med stöttar och värnar om både våra soldater och de värden som försvarsmakten

står för och är satt att skydda skyddar.

 

KONTAKTUPPGIFTER

SKARPSKYTTEGRUPPEN

+46 708 535251

info@skarpskyttegruppen.se

VÅRT ANSVAR

 

Skarpskyttegruppen är i dag inte en del av Försvarsutbildarna eller Försvarsmakten. Vi arbetar för närvarande med en plattform för att kunna bilda ett specialistförbund inom Försvarsutbildarna.

Vill du vara med och hjäpla till är du väkommen.